shoppingspot.bg

ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ И НАСТРОЙКИ

Общият регламент за защита на данните № 679/2016 („ОРЗД“) представлява общата правна рамка, регламентираща защитата на лични данни, прилагана в Европейския съюз, а тази Политика относно бисквитките следва изискванията на ОРЗД.

Настоящата Политика относно бисквитките (“Политика относно бисквитките”) описва различните видове бисквитки и други технологии (за удобство всички технологии наричани тук „бисквитки“), използвани във връзка с уебсайта https://shoppingspotbg.bg (наричан тук „Уебсайтът“), притежаван и поддържан от „БУЛФЕЛД” ЕООД, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България с ЕИК 175266642, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1407, район Триадица, бул. „Черни връх” 100 („Булфелд“). Булфелд действа като администратор на лични данни. Бисквитки също могат да бъдат поставяни от трети лица, които сме ангажирали.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ?

„Интернет бисквитка“ (термин, известен като „браузър бисквитка“ или „НТТР бисквитка“, или „бисквитки“) е малък файл, състоящ се от букви и цифри, който ще се съхранява на компютър, мобилно устройство или друго устройство на потребителя, чрез което той осъществява достъп до интернет.

Бисквитките се инсталират посредством заявка, издадена от даден уеб сървър до браузър (например Internet Explorer, Firefox, Chrome). След като веднъж бъдат инсталирани, бисквитките имат определен живот и остават „пасивни“ в смисъл, че не съдържат софтуер, вируси или спайуер и нямат достъп до информация на твърдия диск на потребителя, на чието оборудване са инсталирани.

Бисквитката се състои от две части:
– име; и
– съдържание или стойност на бисквитката.

КАК И ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИ?

Булфелд използва бисквитки, за да подобри ползването и функционалността на уебсайта и да разбере по-добре как посетителите използват Уебсайта и предлаганите от него услуги.

Съхранението на бисквитки на Вашия компютър ни предлага лесен и удобен начин да персонализираме или подобрим Вашето сърфиране из нашите уебсайтове и да направим следващото Ви посещение още по-приятно.

Булфелд не използва бисквитки, за да събира лична информация, като например Вашето име. Въпреки това, ние можем да свържем информация, съдържаща се в бисквитка с Ваша лична информация, събрана чрез други средства (например формуляр за регистрация).

КАК УПРАВЛЯВАМ БИСКВИТКИTE?

Блокиране на бисквитките

Вие имате избор да приемете употребата на бисквитки, което ще Ви позволи да използвате всички функционалности на сайта без ограничения, когато посещавате нашия Уебсайт. Ако блокирате употребата на строго необходимите бисквитки, това може да засегне сърфирането на потребителя и функционалността на уебсайта.

Блокирането на други бисквитки може да не засегне Вашето сърфиране, докато ползвате Уебсайта. Ако отхвърлите ползването на всички бисквитки, основните бисквитки и бисквитките на трети лица ще бъдат деактивирани. В допълнение към това, основните бисквитки ще бъдат изтрити. Ние няма да можем да изтрием бисквитките на трети лица. Следователно трябва лично да изтриете бисквитките на трети лица. Това може да стане от настройките на Вашия браузър.

Деактивиране и/или изтриване на бисквитки чрез Вашия браузър

Като алтернатива и/или в допълнение към това, можете да променяте настройките за бисквитки чрез Вашия интернет браузър. Вашият интернет браузър Ви позволява да промените настройките за бисквитките. Тези браузър настройки за бисквитки обикновено са налични в менюто на браузъра: „опции“, „инструменти“ или „предпочитания“. Също така можете да се консултирате и с менюто „Помощ“ на Вашия браузър. Различните браузъри може да имат различни механизми за деактивиране на бисквитките.

Настройки на бисквитките в Internet Explorer

Настройки на бисквитките в Microsoft Edge

Настройки на бисквитките във Firefox

Настройки на бисквитките в Chrome for Desktop

Настройки на бисквитките в Chrome for Android

Настройки на бисквитките в Safari

По отношение на настройките на браузъра за изтриване на предишните бисквитки, се прилагат същите принципи, каквито при деактивиране на нови бисквитки чрез настройките на браузъра. Моля, следвайте приложимите инструкции на своя браузър, както са посочени по-горе.

Има онлайн инструменти, които могат да изтрият всички бисквитки, които са останали от уебсайтовете, които сте посетили, като www.allaboutcookies.org.
Когато посещавате нашия Уебсайт от други компютри, Вие ще трябва да промените настройките отново.

КАКВИ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ?

Строго необходимите бисквитки гарантират функции, без които няма да можете да използвате този Уебсайт и гарантират, че наред с другото, когато получите достъп до функционалностите на даден уебсайт, ще видите версия, която има широколентова връзка на количеството данни, съответстващи на интернет връзката, която използвате. В допълнение към това, ако смените страниците, тази бисквитка ще изпълни функцията от превключване от http на https. Допълнително, бисквитките от този вид съхранят Вашето решение относно употребата им в нашия Уебсайт.

Строго необходимите бисквитки, които използваме, са:
– бисквитки, използвани изключително с цел предаването на съобщения през интернет;
– строго необходими бисквитки, за да можем да Ви предоставим услугите, които изрично сте заявили (т.е. ако тези бисквитки бъдат деактивирани, няма да можем да Ви предоставим конкретната услуга, която сте изискали).

Употребата на строго необходими бисквитки за горепосочените цели се базира на нашите легитимни интереси да гарантираме правилното функциониране, достъпа до и техническата употреба на Уебсайта и да Ви предоставим конкретните услуги, които сте заявили.

Статистически бисквитки: Тези бисквитки се използват, за да ни предоставят статистически данни за представянето на уебсайта (т.е. за преброяване на посещенията, източници на трафик). Тази категория може да включва бисквитки на трети лица.

Употребата на Статистически бисквитки за целите, описани по-горе се основава на нашите легитимни интереси да подобрим съдържанието на Уебсайта и да оценим по-добре показателите за ефективност (KPI) на търговските кампании, провеждани на Уебсайта.

Маркетингови бисквитки: Тези бисквитки позволяват на Уебсайта да запамети Вашите избори, които правите и Ви предоставя подобрени и по-персонализирани характеристики. Тази категория може да включва бисквитки на трети лица.

Рекламни бисквитки: На този Уебсайт ние използваме рекламни бисквитки, които ни позволяват да персонализираме реклами за Вас и ние (и трети лица) получаваме информация от резултатите от кампаниите. Това става на база на профила, който ние създаваме въз основа на Вашето натискане и сърфиране в и извън https://shoppingspot.bg. С тези бисквитки Вие, като посетител на Уебсайта се свързвате с уникален идентификационен номер, така че да не виждате една и съща реклама повече от веднъж например.

Технически или функционални бисквитки: Някои бисквитки осигуряват определени части от Уебсайта да работят правилно и Вашите предпочитания да останат известни. Чрез поставянето на функционални бисквитки, ние улесняваме ползването на Уебсайта за Вас. По този начин Вие няма нужда да въвеждате една и съща информация, когато посещавате Уебсайта и, например, артикулите остават в потребителската Ви кошница докато платите. Може да поставим тези бисквитки без Вашето съгласие.

Бутони за социални мрежи: На нашия Уебсайт сме включили бутони за Facebook за да рекламираме интернет страници (напр. „like“, “pin”) или сподели (напр. „tweet“) в социалните мрежи като Facebook. Тези бутони работят като използват части от код, идващ от Facebook. Този код поставя бисквитки. Тези бутони на социални мрежи също могат да съхраняват и обработват определена информация, така че да Ви бъде показана персонализирана реклама. Моля прочетете информацията относно обработването на лични данни на тези социални мрежи (която може да се променя регулярно) за да прочетете какво правят с вашите (лични) данни, които те обработват използвайки тези бисквитки. Данните, които се получават се анонимизират в максимална степен. Facebook се намира в САЩ.

Поставени бисквитки:
WooCommerce – Функционална
Elementor – Статистическа (анонимна)
Automattic – Статистическа
Stripe – Функционална
WordPress – Функционалнаl
WeDevs – Целево изследователска
YouTube – Маркетинг/Тракинг, Функционална, Статистическа
HubSpot- Преференции, Целево изследователска, Маркетинг/Тракинг
Facebook- Маркетинг/Тракинг, Функционална
Miscellaneous- Целево изследователска

СЪГЛАСИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ БИСКВИТКИ

Булфелд възнамерява да използва бисквитки за маркетингови цели, но ни трябва Вашето съгласие за тази цел. Изберете бутона „Запис на настройките“, за да ги приемете или бутона „Управляване на настройките“ за повече информация относно категориите използвани бисквитки и за ограничаване на употребата на определени категории бисквитки.

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДПОЧИТАНИЯ

Вие може да избирате категорията специфични бисквитки, използвани на този Уебсайт.

Освен за категориите бисквитки, които са строго необходими за функционирането на Уебсайта, можете да приемете или отхвърлите употребата на всяка една категория бисквитки, като преместите селектора в края на всяка редица в полето с опциите, което се появява на екрана чрез достъпа до бутона „УПРАВЛЯВАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ“, включен в банера, сигнализиращ за употребата на бисквитки, появяващ се при първото ви посещение на Уебсайта. Ние няма да използваме други категории бисквитки, освен тези които са строго необходими за нормалното функциониране на Уебсайта, ако изберете да не използвате тези категории бисквитки.

Всеки път, когато Ви бъде предложено да приемете или да откажете употребата на категории бисквитки, ние Ви предоставяме основната информация, която Ви е необходима, за да направите своя избор: категории бисквитки, самоличността на администратора на данни, дали има категории бисквитки, които реферират към постоянни или сесийни бисквитки, дали тази категория бисквитки е основна или на трето лице (освен строго необходимите бисквитки [които са винаги основни]) и дали Вашите лични данни се прехвърлят извън Европейската икономическа зона.

След като сте се съгласили да използвате категориите бисквитки, можете да се върнете към своя избор и да деактивирате бисквитките (освен строго необходимите за функционирането на този Уебсайт), както следва:
• като използвате опцията „УПРАВЛЕНИЕ НА НАСТРОЙКИТЕ“, включена в банера, сигнализиращ употребата на бисквитки, появяващ се при първото Ви посещение на Уебсайта;
• като изберете постоянната връзка „ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ И НАСТРОЙКИ“, която се намира в долната част на Уебсайта, на всяка страница от него.

STATISTICS COOKIES

We want to offer you an experience as relevant as possible to you, and anonymously aggregated statistical and analysis information helps us to understand how you interact with the site when you visit us and, implicitly, improve our services and content. / Бихме желали да Ви предложим изживяване, което е възможно най-релевантно за Вас, като анонимно събраната статистическа и аналитична информация ни помага да разберем как комуникирате със сайта, когато го посещавате и съответно да подобрим нашите услуги и съдържание.

COOKIE NAME / ИМЕ НА БИСКВИТКАТАPURPOSE / ЦЕЛDURATION / ВРЕМЕ-ТРАЕНЕHOLDER / СОБСТВЕНИКTHIRD PARTY INFORMATION POLICY / ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА
Google Analytics_ga

These cookies allow the collection of information about how visitors use this website and to detect possible browsing problems. Google Analytics stores information about the pages you visit, how long you have been browsing the website, how the website was accessed, and the sections accessed within the pages. No personal information is stored; therefore this information cannot be used to identify the user. / Тези бисквитки ни позволяват да събираме информация за това как посетителите използват този уебсайт и да засечем възможни проблеми със сърфирането. Google Analytics съхранява информация за страниците, които сте посетили, колко време сте сърфирали в уебсайта, как сте стигнали до уебсайта и кои части на страниците сте посетили. Не се съхранява лична информация, следователно не може да бъде идентифициран ползвателя.

The website uses Google Analytics to track if it meets user requirements and to prioritise improvement of processes. Google provides more information about cookies on its Privacy Policy and Cookies Policy page. Google also provides an “add-on” that allows you to opt out of Google Analytics regardless of the pages you visit. / Уебсайта използва Google Analytics да засече дали удовлетворява очакванията на ползвателя и да приоритизира усъвършенстването на процесите. Google предоставя повече информация за бисквитките в своите страници Политика за поверителност и Политика за бисквитките. Google също предоставя “add-on”, който Ви позволява да изключите Google Analytics, независимо от страниците, които посещавате.

2 years /

2 години

Google

https://policies.google.com/privacy?hl=ro

 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US

_gid

24 hours /

24 часа

_utma2 years / 2 години
_utmx18 months / 18 месеца
_utmxx18 months / 18 месеца
_utmz6 months / 6 месеца
__gadsVariable / различно
_gat_gtag_UA[id]:1 minute / 1 минута
Facebook Tracking pixelCollects information about the interaction with the website of users who reach the website through Facebook links (page views, filling in the registration form via Facebook login, actions on pages such as clicking on buttons). / Събира информация за взаимодействието на потребителите с уебсайта, чрез линкове във Facebook (преглед на страници, попълване на регистрационна форма чрез Facebook, действия на страниците, като натискане на бутони).Session / СесияFacebookhttps://www.facebook.com/policies/cookies/

MARKETING COOKIES / МАРКЕТИНГ БИСКВИТКИ

You are unique and we like you like that. Therefore, we want to introduce you only to discounts and events tailored to your preferences and interests. Because we do not believe in spam or unnecessary advertisements, marketing cookies help us to offer you relevant and customised commercial messages, so that you can enjoy everything that suits you best. / Вие сте уникални и ние харесваме това. Следователно, бихме желали да ви представим само намаления и събития, които са избрани според вашите предпочитания и интереси. Тъй като не вярваме в спам или в ненужните реклами, маркетинг бисквитките ни помагат да ви предложим съответните персонализирани търговски съобщения, така че може да се радвате на всичко, което най Ви подхожда.

COOKIE NAME / ИМЕ НА БИСКВИТКАТАPURPOSE / ЦЕЛDURATION / СРОКHOLDER / СОБСТВЕНИКTHIRD PARTY INFORMATION POLICY / ПОЛИТИКА ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ТРЕТИ ЛИЦА
Facebook: c_user, datr, fr, pl, sb, spin, xsFacebook uses these cookies to collect information about the user, as well as to manage the user’s connection data to its network. This data can be used by Facebook to customise the advertising provided to the user. / Facebook използва тези бисквитки за да събира информация относно потребителя, както и да управлява данните за връзката на потребителя с мрежата. Тези данни могат да бъдат използвани от Facebook за да се персонализират рекламите, предлагани на потребителя.Session / СесияFacebookhttps://www.facebook.com/policies/cookies/ 
YouTube: YSC, LOGIN_INFO, PREF, VISITOR, _gaThese cookies are set by YouTube. YouTube collects user data, which is aggregated with profile data from other Google services, to show targeted advertising to web visitors from a wide range of its own sites and other websites. These cookies can store user preferences and can be used to customise advertising content. / Тези бисквитки се настройват от YouTube. YouTube събира данни за потребителя, които се извличат от профила му от други услуги на Google, за да се показва таргетирана реклама на посетителите на уебсайта от широк кръг от собствените му сайтове и други уебсайтове. Тези бисквитки могат да съхраняват предпочитания на потребителя и могат да бъдат използвани за да се персонализира рекламното съдържание.Variable (between 6 months and 10 years) / Различно (между 6 месеца и 10 години)Googlewww.google.com/policies/privacy/

ИЗМЕНЕНИE НА ТАЗИ ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

Настоящата Политика относно бисквитките е изменена на 04.12.2021г.

Всички изменения на тази Политика относно бисквитките ще Ви бъдат съобщени предварително преди промените да влязат в сила.

Кошница
Вход

Нямаш регистрация при нас?

Sidebar